آیا می شود در شرایط کرونا برنامه های مناسبتی اجرا کرد؟

خدا را شاکر هستیم که توانسته ایم با برگزاری مناسبت های مختلف به صورت حضوری و مجازی انسی پر از مهر و عاطفه بین مربیان و نوگلان ایجاد کنیم، که این مناسبت ها به شرح زیر می باشد:
*مراسم جشن ورودی به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
*جشن میلاد آخرین منجی عالم بشریت پیامبر مهربانی حضرت محمد(ص) به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و فراهم کردن محیطی امن و آرامش بخش با یاری حق تعالی
*جشن مجازی روز جهانی کودک
*برگزاری نهار وحدت به صورت مجازی
*برگزاری مسابقه ی کتاب وکتاب خوانی ویژه ی نوآموزان ووالدین
*ایجاد چالش های ورزشی وتعامل بین خانواده وفرزند در هفته ی تربیت بدنی

یکی از ویژگی های بسیار ارزنده در دوران کرونا ارزیابی آموخته های نوآموزان می باشد وراهکارهای ارائه شده از سمت ما به شرح زیر می باشد:

*بازدید حضوری نوآموزان دو بار در ماه
*برگزاری توانایی سنجی نوآموزان در اسکایروم توسط مربیان
*پیگیری برنامه های آموزشی وسطح یادگیری نوآموزان توسط معاون آموزشی در فضای مجازی(اسکای روم)
*برگزاری جلسات مادران