ارتباط با ما

آدرس موسسه
خمینی شهر،بلوار شهیدمطهری،ساختمان مهدیه،طبقه 2 ،موسسه مهد قرآن کریم خمینی شهر

روز های کار موسسه
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7.30 الی 13

شماره های تماس
031-33604040
031-33601989

  • شماره ثبت : 112
  • شناسه ملی: 10260030990

 

مراکز ما

جوانه های قرآنی
پیش دبستانی مهادخمینی شهر،خیابان امام شمالی،کوچه64، جوانه های قرآنی وپیش دبستانی مهاد


شماره های تماس
33610660- 031
33610776 -031

جامعه قاریان وحافظان خواهران خمینی شهر دبستان دخترانه مهاد

خمینی شهر،خیابان امیرکبیر،کوچه167، جامعه قاریان وحافظان خواهران و دبستان دخترانه مهاد


شماره های تماس
33518057- 031
33515800 -031

جامعه قاریان وحافظان برادران خمینی شهر دبستان پسرانه مهاد

خمینی شهر،خیابان شهید بهشتی،خیابان عمران،روبه روی پارک ساحلی،جامعه قاریان وحافظان برادران خمینی شهر،دبستان پسرانه مهاد

شماره های تماس
33604040- 031
33648419 -031

دبیرستان پسرانه مهاد
آکادمی زبان های خارجی مهاد

خمینی شهر،خیابان شهید رجایی،دبیرستان دوره اول مهاد،آکادمی زبان های خارجی مهاد


شماره های تماس
33581600- 031
33581599 -031

مرکز مشاوره یاران امین
خمینی شهر،میدان آزادی، ساختمان آزادی،طبقه دوم ،مرکز مشاوره یاران امینشماره های تماس
33602775- 031
09220393174