پیش ثبت نام پیش دبستانی مهاد

به استحضار می رساند این فرم به منزله ثبت نام موقت و اعلام آمادگی شما جهت ثبت نام می باشد. بدیهی است ثبت نام پس از طی مراحل گزینش و تحویل فرمهای آن انجام خواهد گرفت.

      
    لطفاً سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید:


    همیشهتا حدودیاصلا


    همیشهتا حدودیاصلا

    تماشای تلویزیونبازیهای رایانه ایباشگاههای ورزشیصله رحمگشت و گذار در فضای مجازی

    برای اطلاع از فعالیتهای 18 ساله پیش دبستانی مهاد، میتوانید از سایت پیش دبستانی به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.