فرم ثبت نام موقت دبیرستان

با توجه به شروع پیش ثبت نام مدارس مهاد در سال 1401-1400 جهت استفاده از اولویت زمانی پیش ثبت نام دانش آموزان در پایه هفتم، خواهشمنداست پس از پاسخ به سوال زیر، نسبت به تکمیل و ارسال فرم تا 5 اردیبهشت ماه اقدام نمایید.

اطلاعات بیشتر تماس با 33581599


    لطفاً سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید: