پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول

تذکر: این فرم به منزله ثبت نام موقت بوده و مجتمع مدارس مهاد تا اعلام نتایج قطعی ، هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام فرزند شما نخواهد داشت.         

    لطفاً سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید:    برای اطلاع از فعالیتهای 17 ساله دبستان دخترانه مهاد، میتوانید از سایت دبستان به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.