پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول

 این فرم به منزله ثبت نام موقت بوده و مجتمع مدارس مهاد تا اعلام نتایج قطعی ، هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام فرزند شما نخواهد داشت.         

    لطفاً سوالات زیر را با دقت پاسخ دهید:    برای اطلاع از فعالیتهای 11 ساله دبیرستان پسرانه مهاد، میتوانید از سایت دبیرستان به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.