فرم ثبت نام موقت دبیرستان

با توجه به شروع پیش ثبت نام مدارس مهاد در سال 1402-1403 جهت استفاده از اولویت زمانی دانش آموزان در پایه هفتم مهادخواهشمنداست پس از پاسخ به سوال زیر، نسبت به تکمیل و ارسال فرم اقدام نمایید. اطلاعات بیشتر تماس با 33581599

 بیشتر بخوانید

پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول

 این فرم به منزله ثبت نام موقت بوده و مجتمع مدارس مهاد تا اعلام نتایج قطعی ، هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام فرزند شما نخواهد داشت.          برای اطلاع از فعالیتهای 12 ساله دبیرستان پسرانه مهاد، میتوانید از سایت دبیرستان به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.             

 بیشتر بخوانید

پیش ثبت نام دبستان دخترانه مهاد

 این فرم به منزله ثبت نام موقت و اعلام آمادگی شما جهت ثبت نام می باشد. بدیهی است ثبت نام پس از طی مراحل گزینش و تحویل فرمهای آن انجام خواهد گرفت. برای اطلاع از فعالیتهای 18 ساله دبستان دخترانه مهاد، میتوانید از سایت دبستان به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.             

 بیشتر بخوانید

پیش ثبت نام دبستان پسرانه مهاد

 این فرم به منزله ثبت نام موقت و اعلام آمادگی شما جهت ثبت نام می باشد. بدیهی است ثبت نام پس از طی مراحل گزینش و تحویل فرمهای آن انجام خواهد گرفت. برای اطلاع از فعالیتهای 18 ساله دبستان پسرانه مهاد، میتوانید از سایت دبستان به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.             

 بیشتر بخوانید

پیش ثبت نام پیش دبستانی مهاد

 این فرم به منزله ثبت نام موقت و اعلام آمادگی شما جهت ثبت نام می باشد. بدیهی است ثبت نام پس از طی مراحل گزینش و تحویل فرمهای آن انجام خواهد گرفت. برای اطلاع از فعالیتهای 19 ساله پیش دبستانی مهاد، میتوانید از سایت پیش دبستانی به آدرس www.mqkh.ir بازدید نمایید.             

 بیشتر بخوانید