شروع ترم آموزشگاه زبان مهاد

امسال شروع ترم زمستان آموزشگاه زبان های خارجی مهاد با سال های گذشته بسیار متفاوت بوده است و به دلیل وجود ویروس منحوس کرونا نحوه برگزاری کلاس ها به شکلی کاملا متفاوت صورت گرفته است. کلاس ها همگی با حداکثر ظرفیت چهار نفر تشکیل میگردد که بتوان با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و حفظ […]

 بیشتر بخوانید