🤩 برگزاری جشن آب در مدارس ابتدایی مهاد ویژه کلاس اولی ها

کلاس اولی ها بعد از یادگیری حروف (الف) و (ب) و کلمه (اب) یک روز خوب و به یاد ماندی همراه با جشن🥳
و دریافت یادبودهای زیبا🎁 از مدرسه گذراندند

🍃هدف از برگزاری این است که دانش آموزان بدانند:
-آب بهترین نعمت الهی وتشکر🙏 از خداوند بایت این نعمت

– راه های به وجودامدن اب

-اشنایی صحیح ومصرف بهینه آب

– ایجاد انگیزه جهت شروع تدریس وکلمه نویسی

-اغاز درس فارسی