📌نمایی از حضور دانش آموزان دبستان دخترانه مهاد در جشن تکلیف آموزش پرورش شهرستان خمینی شهر در مکان امامزاده سید محمد

📆۲۲ اسفند ماه

📍دبستان دخترانه قرآنی مهاد
📌مجری طرح جامع نظامنامه آموزشی وتربیتی