🎯همایش خانواده های مهاد از پیش دبستانی تادبیرستان

💫مدارس مهاد برگزار میکند؛
🎯همایش خانواده های مهاد از پیش دبستانی تادبیرستان

🌳نردبان زندگی من و فرزندم

🎲 فرزندم را میشناسم؟
🌿 فرزندم در تربیت و آموزش چگونه رشد می کند ؟
❓از تاثیرات 10 گانه نظامنامه بر زندگی فرزندانتان چقدر اگاهی دارید؟

🌟هدف از تربیت و آموزش برای فرزندان مهاد چیست؟

🎯وعده دیدار چهارشنبه 24 آذرماه 1400
⏰ساعت 10:30
📲مکان :

موسسه مهاد تربیتی

وابسته به مهد قرآن کریم