وبینار تربیتی مجتمع مدارس مهاد

در ادامه سلسله مباحث نظامنامه تربیتی با حضور دکتر رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و استاد و حافظ قرآن کریم، موضوع شناخت خداوند به وسیله الگوهای همچون حضرت زهرا و فرزندان ایشان برگزار و مواردی از خطبه فدکیه در این وبینار شرح داده شد.
در ادامه صفات شایسته مثل رفتارهای نیک در خانه و خانواده و در مقابل آن رفتارهای بد توضیحاتی ارائه گردید ونیز در مورد ارزش های انقلاب و بستر سازی توحیدی در کشور و پایه گذاری اخلاقی با مثال های از اتفاقات جبهه صحبت شد،همچنین در پایان دقایقی به پرسش و پاسخ مادران پرداخته شد و نظزسنجی پیرامون آن انجام گردید.

👌همچنین مسابقه خطبه فدکیه همزمان برای اولیاء علاقه مند برگزار گردید و به برگزیدگان از طرف موسسه مهد قرآن کریم هدایایی اهدا میکردد.