همایش خانواده های مهاد از پیش دبستانی تا دبیرستان

# نردبان زندگی من و فرزندم

در این وبینار آقای دکترسید روح الله موسوی زاده عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان و معاون فرهنگی موسسه مهد قران، ابتدا با طرح سؤالی که چقدر نسبت به فرزندانمان شناخت داریم و دریافت پاسخ هایی از خانواده ها به ایشان خاطر نشان کردند که همه ما نسبت به فرزندانمان آگاهی کامل نداریم و این خود نوعی جهل است و این جهل خوب است چون موجب آن می شود که به دنبال رفع آن برویم.

در ادامه با پخش آهنگی ملایم به صفت سمیع و بصیر از نردبان اسم علیم خداوند اشاره کردند و بیان نمودند خوب دیدن و خوب شنیدن به دنبالش خوب دیده شدن و خوب شنیده شدن از جانب خداوند را به همراه دارد.

– با پخش کلیپ بادکنک به صفت دیگر خداوند (حفیظ) اشاره کردند و بیان نمودند که خداوند در همه لحظات زندگی حافظ و نگهبان همه ما است .

در آخر خانواده ها را در جریان روند آموزش اعتقادی دانش آموزان قرار دادند و اینکه یکی ازاهداف مهم مدارس قرانی مهاد اجرایی نمودن نظامنامه تربیتی در مدارس می باشد.