فعالیت های زیبای دختران هنرمند دبستان دخترانه مهاد

🌹پویش کتاب لاین🌹

پویش کتاب لاین شامل معرفی کتاب های غیر درسی شامل(کتاب های شعر،رمان داستانی ،علمی ،تخیلی و… ) است که دانش آموزان ان رامطالعه نموده واز آن لذت برده اند و تمایل دارنددوستان خود را تشویق به مطالعه کتاب مورد نظر نمایند. آثار ارسالی دانش آموزان در رده های سنی ۶تا۱۵سال و درقالب فیلم می باشد که با معرفی دانش آموز وپایه کلاسی و نام کتاب ورده سنی موردنظرشروع میشود وباارسال تصویرصفحاتی ازنکات مهم کتاب وتوضیح نکات جالب کتاب با زمان کمتر از ۳دقیقه و همچنین نحوه تهیه کتاب (آدرس لينک)انجام میگردد
پویش دیگرمون:
🌹پویش دست سازه ها🌹
هنرلاین ِدختر ساز👧👧

برنامه هنر لاین درواقع آموزش هنرهای دستی دخترهای گل در فضای مجازی هست که دراین برنامه خلاقیت دخترای هنرمند ما درقالب آموزش سفالگری ،هنر های دستی، بافتنی،اوریگامی ،نقاشی ،نمد،دستبند ،مروارید بافی و…. هست 🤩🌹👏در این برنامه دانش آموزان کاردستی ها ودست سازه های خودشان را به دیگران آموزش میدهند.🌹نحوه ارسال فیلمهابه این صورت میباشد (معرفی دانش آموز وپایه کلاسی و وسایل مورد نیازآموزش موردنظر،
توضیح کامل مراحل کار با زمان کمتر از ۳دقیقه)البته آموزش با وسایلی هست که به راحتی بتوان تهیه کرد.
پویش دیگرمون:
🏃”ورز لاین”🏃
برنامه ورز لاین در واقع آموزش ورزشهای پایه و بنیادی مخصوص رشته های همگانی وآمادگی جسمانی است که قابل اجرا در فضای مجازی میباشد .دانش آموزان عزیز درقالب آموزش های(انواع تمرین های هولاهپ ،طناب زنی ساده،ضربدری،جاگینگ ،پروانه ،گهواره و…وانواع پنجه والیبال ،ساعد ودریبل های هندبال و بسکتبال میباشد)

پویش آشپزی دختر َپز🍳🥖🥘🥗🍪

برنامه آشپز لاین در واقع آموزش یک دستور ساده آشپزی است که توسط دانش آموزان در قالب فیلم کوتاه به نمایش گذاشته میشود.

اهداف: باتوجه به شرایط کنونی وپتانسیل هنری موجوددر دانش آموزان این کار باعث تشویق وترقیب دخترهای گل به خواندن کتاب ومعرفی آن به بقیه دانش آموزان وهمچنین به آموزش وکسب مهارت های هنری ودست ورزی ویادگیری مهارتهای زندگی میشوند ودر ضمن یادمیگیرند که همه ماباید به رشد یگدیگر کمک کنیم .