دوازدهمین دوره مسابقه ترنم وحی حفاظ کل موسسه مهدقرآن کریم کشوری

دوازدهمین دوره مسابقه ترنم وحی موسسه مهدقرآن کریم در سطح کشور در 17 ربیع الاول برگزار و از بین شرکت کنندگان 56 نفر حائز امتیاز شدند که 6 نفر از شهرستان خمینی شهر انتخاب گردیدند که در مراسمی در موسسه مهدقرآن کریم خمینی شهر با حضور آیت الله موسوی امام جمعه شهرستان و مدیر عامل موسسه مهد قرآن کریم خمینی شهر با تندیس افتخار ،لوح تقدیر با امضای موسسه مهد قرآن کریم کشوری ،رئیس سازمان دارالقرآن کشوری، معاون قرآنی وزیر فرهنگ ، استاد پرهیزکار و هدیه نقدی تقدیر و تشکر گردید.

در پایان از طرف مدیرعامل موسسه مهد قرآن کریم کشوری با ارسال لوح سپاس از موسسه مهدقرآن کریم خمینی شهر تقدیر گردید.