جشن میلاد حضرت زینب(س) در مرکز حفظ خواهران

نام زینب خاک را زر میکند
دخت حیدر کار حیدر میکند
نام زینب دلنشین و دلرباست
دختر مشگل گشا مشگل گشاست
درروز میلاد اسوه صبر واستقامت بران شدیم میلادش را جشن بگیریم تا بهتردر ذهنمان حک کنیم نقش زن را درحماسه حسینی نقش مادر را در تربیت فرزندانی چون سردار سلیمانی ها که چگونه به ندای سرودشان لبیک گفتند حریم الهی را پاس داشتند خواستیم ارج بنهیم زحمات پرستاران دلسوز را که عاشقانه به هم میهنان خود خدمت میکنند ورهرو راه زینب کبری سلام الله علیها هستند .

جشن پرستار