توزیع مرحله اول کمک مومنانه خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص)

خیریه دانش آموزی حضرت محمد(ص) وابسته به موسسه مهدقرآن کریم خمینی شهر به مدارس مناطق محروم شهرستان خمینی شهر با نسبت نیاز مالی برای دانش آموزان شامل 130 بسته (کفش، شلوار و پیراهن یا مانتو) اهدا گردید.