برگزاری یک روز با نشاط در دبستان پسرانه مهاد

با توجه به مجازی بودن کلاس ها و خستگی دانش آموزان دبستان پسرانه در جهت ایجاد نشاط و شادابی برای دانش آموزان،با برگزاری برنامه‌ای در ورزشگاه تلاش با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی روز با نشاطی را برای دانش‌آموزان رقم زد.
در این برنامه که طی یک هفته برگزار شد کلیه پایه های تحصیلی در هر روز به مدت ۲ ساعت به صورت جداگانه در ورزشگاه تلاش به تفریح، بازی و ورزش پرداختند