بازدید مدیر عامل موسسه مهدقرآن کریم اصفهان

مدیر عامل موسسه مهدقرآن کریم استان اصفهان و اتحادیه موسسات قرآنی استان جناب آقای خاکساری به همراه معاون موسسه جناب آقای موسوی از فعالیت های موسسه مهد قرآن کریم خمینی شهر بازدید کردند.
در این دیدار که با حضور مدیرعامل موسسه مهدقرآن کریم خمینی شهر جناب آقای مهندس کاظمی و کارشناسان موسسه برگزار شد ، مدیران موسسه مهدقرآن خمینی شهر به شرح کاملی از فعالیت های موسسه در حوزه های قرآنی،تربیتی،فرهنگی وتولید محتوا در مراکز وابسته به موسسه پرداختند، در پایان هدایایی به رسم یادبود تقدیم گردید.