اولین وبینار علمی مجتمع آموزشی مهاد با عنوان لذت علم

اولین وبینار علمی مجتمع آموزشی مهاد با عنوان لذت علم با میزبانی مؤسسه مهد قرآن کریم و مشارکت مدارس خمینی شهر از جمله دانشگاه صنعتی ، شاهد ، سوراسرافیل و میثم و حضور 300دانش آموز شهرستان برگزار گردید.
در این وبینار، جناب آقای دکتر مهدی دکترای بیوتکنولوژی و معلم دبیرستان پسرانه مهاد به بیان شاخصه های علوم تجربی(زیست شناسی) و کاربرد آن در زندگی و حل مشکلات بشری پرداخته و در ادامه همراه با دانش آموزان در فضای مجازی به انجام آزمایش و استخراج DNA میوه پرداختند.در آخر برای شرکت کنندگان ، مسابقه ای در سه قالب مطرح و هدایای آن در روز میلاد حضرت زهرا(سلام الله) به ایشان تقدیم میگردد.