آیا در شرایط کرونا حضور بچه ها در پیش دبستانی الزامی است؟

دوره پیش دبستانی یک دوره آموزشی بسیار مفید در آغاز سال تحصیلی دانش آموزان است . تفاوت معناداری بین دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی را سپری کرده اند با دانش آموزانی که این دوره را سپری نکردند وجود دارد، چرا که گذران این دوره اثرات مفید تربیتی وآموزشی بردانش آموزان در آستانه ورود به دوران تحصیل خواهد گذاشت .

پیش دبستانی مهاد با داشتن امکاناتی به روز از نظر تجهیزات و نیروی انسانی مجرب توانسته بستری پر نشاط توام با آرامش را برای یادگیری وآموزش گل های زندگیتان به خوبی فراهم کند .
با توجه به اینکه هر سنی آموزش مخصوص خود را می طلبد و نیاز به آموزش امر مهمی می باشد ما نیز باید تلاش کنیم که این سن طلایی را دریابیم .